Pietro De Maria pianoforte – 13.2.2015

Schumann Kreisleriana op. 16 (prima versione, 1838)
Chopin Mazurca in fa min. op. 7 n. 3; Mazurca in do magg. op. 24 n. 2; Mazurca in do diesis min. op. 63 n. 3; Polacca in fa diesis min. op. 44; Berceuse in re bem. magg. op. 57; Scherzo n. 2 in si bem. min. op. 31

 

Palazzo Chigi Saracini || Biglietti