ALEXANDER LONQUICH pianoforte – 27.7.2014

Chiesa di Sant’Agostino

ore 21,15

Chopin Improvviso n. 2 in fa diesis magg. op. 36
Rihm Ländler (1979)
C.P.E. Bach Rondò in la min.
Chopin Scherzo n. 4 in mi magg. op. 54
Skrjabin Vers la Flemme op. 72
Schumann Davidsbündlertänze op. 6, diciotto pezzi caratteristici per pianoforte